Елейн Хейнес: Не час впадати в сон

Лана Восер: Я слышала как Бог сказал: «Запиши эти слова для остатка»
23/11/2021
Джошуа Орехи: Три ночные молитвы о плохих снах. День 2
24/11/2021
Показать все

Елейн Хейнес: Не час впадати в сон

🇺🇦  українська версія

Ми вступили в новий сезон, і настав час «відступити» з нашим годинником. Дні коротші і холодніші (принаймні тут, у США). Тіло відчуває бажання робити менше та відпочивати. Душа прагне традиційного та звичного комфорту.

У духовному плані це також час, коли дні коротші по відношенні до Царства Божого, що гряде у Своїй повноті на землю! Ми живемо під час жнив, які триватимуть до повернення Господа. Багато людей відчайдушно бажають почути Слово Боже та знайти життя – Він закликає нас у поля! Ми бачимо пробудження, порятунок, повернення блудних дітей, зцілення, відкриття дверей і відповіді на багато інших молитов, поки ми продовжуємо слідувати керівництву Господа.

Не час впадати в сон

Коли я перебувала з Господом і роздумувала про це, я почула, як Він сказав: «Скажи народу, що зараз не час знову впадати у сплячку, оскільки в Мене є незліченний урожай. Настав час повернутися у відповідність до божественного призначення – шляхом вічної слави, де Я, стародавній Цар, вписав тебе у Свою історію».

«Бо ми – Його творіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог заздалегідь приготував, щоб ми в них перебували». (Ефесян 2:10, NKJV)

Плоть хоче знову зануритися в сон, але настав час з повною самовіддачею впасти в Його вічні обійми і повірити в те, що Він підтримує вас при кожному кроці, який ви робите. Поринайте в Нього і рухайтеся вперед, коли Він веде вас на поля жнив, які Він приготував для вас. Ваше забезпечення на шляху до призначення. «Вічний Бог – пристанище твоє, руки вічні носять тебе. Він прожене ворога від тебе, і скаже: «Повинищуй його!». (Повторення Закону 33:27, KJV)

«На Господа покладай дороги твої; вір також у Нього (надію свою на Нього покладай), і Він виконає це». (Псалтир 37:5, KJV)

Двері все ще відчинені

Багато хто з вас не знає, що ви спите. Ви набули брехню ворога, що ви надто старі, або що ви надто довго були відсутні. Я чую слова Бога: «Я переводжу годинник на те місце, де ви збилися зі шляху. Я Господь Вічний; поза всяким часом. Крокуйте в Мої цілі і спостерігайте, як Я швидко все відновлюю. Я повертаю час назад і буджу блудних дітей від сну. Глибина волає до глибини, і вони пам’ятатимуть, що вони Мої вівці.»

«Я переводжу час на те місце, де не було хвороби, і не було втрати – на місце, де я знаю, що заплатив повну вартість. Я відновлюю істину у вашій сутності, яка принесе правдиве знання і змусить ворога втекти. Бо брехня, що скувала вас, розкривається, і буде віднайдена надія. Сезон страждань добіг кінця. Я посилаю освіжаючий вітер».

Святий Дух нещодавно нагадав мені про двері, які Він відчинив у той час, коли я відчувала, що не маю часу чи фінансів, щоб увійти у них. Він спонукав мене знову підійти до дверей, які все ще були відчинені!

Я чую, що багато хто з вас розчарований, тому що ви відчуваєте, що втрачено багато можливостей (вони ніби обходять вас), але Господь каже: «Двері не зачинені. Я чекаю, коли ви приступите до вашого покликання, до виконання призначених для вас завдань. Все вирівнюється відповідно до Моїх задумів. Пройдіть у двері Мого божественного часу! Я принесу свіже видіння, яке настане і виконає завдання. Ще не час вам занурюватися в сон, бо Я маю незліченний урожай, приготовлений для вас».

«Чи не кажете ви: ще чотири місяці, і настануть жнива? Ось кажу вам: Підніміть очі ваші та й подивіться на поля. бо вони білі (готові) вже для жнив». (Івана 4:35, KJ)

Живіть на хвалу Його слави.

 

***

 

🇷🇺 перевод на русский язык

Элейн Хейнес: Не время погружаться в сон

Мы вступили в новый сезон, и пришло время «отступить» с нашими часами. Дни короче и холоднее (по крайней мере, здесь, в США). Тело чувствует желания делать меньше и отдыхать. В душе – стремление к традиционному и привычному комфорту.

В духовном плане это также время, когда дни короче по сравнению с Царством Божьим, грядущим в Своей полноте на землю! Мы живем во время жатвы, которая будет продолжаться до возвращения Господа. Многие люди отчаянно хотят услышать Слово Божье и обрести жизнь — Он призывает нас в поля! Мы видим пробуждения, спасения, возвращение блудных детей, исцеления, открытие дверей и ответы на многие другие молитвы, пока ми продолжаем следовать водительству Господа.

Не время погружаться в сон

Когда я пребывала с Господом и размышляла об этом, я услышала, как Он сказал: «Скажи Моему народу, что сейчас не время снова погружаться в сон, потому что у Меня есть бесчисленный урожай. Пришло время вернуться в соответствие с божественным назначением — путем вечной славы, где Я, древний Царь, вписал тебя в Свою историю».

«Ибо мы — Его творение, созданные во Христе Иисусе для добрых дел, которые Бог заранее приготовил, чтобы мы ходили в них». (Ефесянам 2:10, NKJV)

Плоть хочет снова погрузиться в сон, но пора с полной самоотдачей упасть в Его вечные объятия и поверить в то, что Он поддерживает вас при каждом шаге, который вы делаете. Погружайтесь обратно в Него и двигайтесь вперед, когда Он ведет вас на поля жатвы, которые Он приготовил для вас. Ваше обеспечение находится на пути к предназначению. «Вечный Бог – твое прибежище, руки вечные носят тебя. Он прогонит врага от тебя, и скажет: «Истреби его!»». (Второзаконие 33:27, KJV)

«На Господа покладай путь твой; верь также в Него (надежду свою на Него покладай), и Он исполнит это». (Псалтырь 37:5, KJV)

Дверь все еще открыта

Многие из вас не знают, что вы спящие. Вы приобрели ложь врага, что вы слишком стары, или что вы слишком долго отсутствовали. Я слышу слова Бога: «Я перевожу часы на то место, где вы сбились с пути. Я Господь Вечный; вне всякого времени. Шагните в Мои цели и наблюдайте, как Я быстро всё преобразую. Я поворачиваю время вспять и пробуждаю блудных детей ото сна. Глубина взывает к глубине, и они будут помнить, что они Мои овцы.»

«Я перевожу время на то место, где не было болезни, и не было потери — на место, где Я знаю, что заплатил полную цену. Я восстанавливаю истину в вашей сущности, которая принесет правдивое ведение и отправит врага в бегство. Ибо ложь, сковавшая вас, раскрывается, и будет найдена надежда. Сезон страданий подошел к концу. Я посылаю освежающий ветер».

Святой Дух недавно напомнил мне о двери, которую Он открыл в то время, когда я чувствовала, что у меня нет времени или финансов, чтобы войти. Он побудил меня снова подойти к двери, которая все еще была открыта!

Я слышу, что многие из вас разочарованы, потому что вы чувствуете, что упущено много возможностей (они словно обходят вас), но Господь говорит: «Двери не закрыты. Я жду, когда вы приступите к вашему призванию, к выполнению назначенных для вас заданий. Все выравнивается в соответствии с Моими замыслами. Пройдите в дверь Моего божественного времени! Я принесу свежее видение, которое точно настанет и выполнит миссию. Еще не время погружаться в сон, потому что у меня есть бесчисленный урожай, приготовленный для вас».

«Не говорите ли вы: еще четыре месяца, и наступит жатва? Вот, говорю вам: поднимите глаза ваши и посмотрите на поля; ибо они белые (готовы) уже для жатвы». (Иоанна 4:35, KJ)

Живите ради восхваления Его славы.

 

перевод Марта Бай для onbog.com

Пожертвование